ขั้นตอนการสั่งงาน

การที่ลูกค้าจะสั่งผลิตงาน

ลูกค้าต้องตรวจอาร์ตเวอร์คก่อนทีจะสั่งผลิตและมัดจำงาน50%เพราะทางโรงพิมพ์ต้องการป้องกันการที่ลูกค้าสั่งผลิตงานแล้วลูกค้าอาจจะปฎิเสธงานอย่างน้อยถ้าลูกค้าปฏิเสธงานเงินที่ลูกค้ามัดจำไว้50%ก็จะนำมาใช้ค่ากระดาษที่ลูกค้าสั่งพิมพ์ได้ซึ่งลูกค้าบางรายจะเข้าใจจุดนี้แต่บางรายอาจไม่เข้าใจบางครั้งก็ต้องอธิบายลูกค้าเป็นประจำส่วนมากแล้วทางโรงพิมพ์จะให้ลูกค้ามัดจำเสมอเพราะลูกค้าที่สั่งผลิตงานกับทางเราแล้วส่วนมากลูกค้าเข้าใจและงานที่ทางโรงพิมพ์ได้ผลิตไปนั้นส่วนมากลูกค้าพึงพอใจมากจะไม่ค่อยมีลูกค้าตำนิงานเป็นเพราะว่าทางเรามีเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยขึ้นและรวดเร็วขึ้นมีบุคลากรที่เพียงพอกับการทำงานที่เป็นทีมเวอร์คที่มีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวงการโรงพิมพ์ได้ระดับหนึ่ง