ประเภทงานสิ่งพิมพ์

ทางโรงพิมพ์สามารถผลิตงานได้หลายๆอย่างอาทิเช่น.พิมพ์นามบัตรที่่ใช้จำนวนมากๆแต่ใช้หลายๆชื่อก็ได้หรือเคลือบด้านและเคลือบมันหรือทำสปอร์ตUVก็สามารถผลิตให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้เพราะทางโรงพิมพ์เรามีเครือข่ายที่สามารถรองรับงานที่จะผลิตให้ผลิตให้ลูกค้าได้ทันทีเพราะว่าเราพร้อมทั้งทีมทำอาร์ตเวิอร์คที่พร้อมออกแบบได้ทันทีและสามารถผลิตงานได้ทันทีเครื่องพิมพ์และช่างพิมพ์ก็พร้อมที่จะทำงานทันทีหลังจากลูกค้าOKแบบงานจะผลิตประมาณหนึ่งอาทิตย์(เฉพาะงานบิลต่อเนื่องเท่านั้นที่ใช้เวลาผลิตนานที่สุดใช้เวลาผลิตปะมาณ20วันขึ้นไป)