ประเภทงานโปสเตอร์

งานโปสเตอร์เป็นสิ่งพิมพ์ที่จำเป็นอีกทางของงานโฆษณาส่วนมากงานนี้ค่อนข้างใข้เวลาน้อยและรวดเร็วในการผลิตเป็นงานที่ด่วนมากใช้เวลาโดยรวมแล้วทั้งออกแบบและปริ้นงานจะใช้เวลาประมาณ1-2วันแล้วแต่ปริมาณของงานที่สั่งผลิตและรูปแบบงานของลูกค้า

Comments are closed.